^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Fotostudio HK

Ukážeme Vám rozdíl mezi fotkou a fotografií

Workshop reportážní fotografie

Každý den a v každém okamžiku se odehrává kolem nás řada společenských, 

kulturních, politických a sportovních událostí, které je nutné zdokumentovat. 

Někdy stačí jednou zdařilou fotografií, doprovázenou krátkým doprovodným textem, 

jindy příběhem, skrytým v sérii několika snímků. Nepřeberné množství novin, 

časopisů a záplava nově vznikajících periodik nebo zpravodajských serverů má enormní požadavky na obrazovou část 

a reportážní fotografie se tak dnes stala jednou z nejžádanějších fotografických disciplín.

 

Současně je však kladen zvýšený důraz na kvalitu a úroveň pořízených snímků. 

V tom nám velkou měrou pomáhají sofistikované moderní fotoaparáty. 

To však samo o sobě nestačí. Hlava a ruce fotoreportéra musejí fungovat v naprostém souladu 

a spoléhat na zažité automatizmy. Zakomponování objektu do obrazu, úvaha o perspektivě snímku, 

využití hloubky ostrosti, nastavení ideální expozice …, to vše zdánlivě probíhá automaticky. 

Opak je ale pravdou, jedná se o důkladně promyšlené postupy a zažité zkušenosti. 

Fotografie vzniká „v hlavě“ a sebelepší technika nás bez širšího vzdělání a širšího povědomí nespasí.

 

Obsah fotografického kurzu:

- vhodné technické vybavení

- určení správné expozice - vztah mezi expozicí a

   hloubkou ostrosti

- základní kompoziční pravidla

- ohnisková vzdálenost objektivů a perspektiva snímku

- práce se zábleskovým zařízením

- obrazová skladba reportáže

- praktické příklady a práce věhlasných fotoreportérů

- přístupy a práce fotoreportéra na místě konání

- nejčastější chyby

- etická otázka digitálního zpracování reportážní

 fotografie

 

Cíl fotografického kurzu:

 

Kurz je rozdělen do dvou částí. 

dopolední část: účastníci se seznámí se základy a teorií fotoreportáže a základními kompozičními pravidly, expoziční problematikou, využití přirozeného osvětlení i přizpůsobení světelných podmínek za použití externího blesku. 

Naučí se pomocí hloubky ostrosti a zvolením správného objektivu zdůraznit na svých fotografiích to podstatné. 

Tyto vlastnosti se pěstují a trénují delší čas, 

nicméně rady a zkušenosti z „kuchyně“ profesionálního fotoreportéra mohou pomoci tuto dobu výrazně zkrátit.

 

odpolední(teoretická)část: absolventi budou mít za úkol zhotovit fotoreportáž a co nejvěrněji vystihnout prostředí a atmosféru tématu, které jim bude  zadáno. 

Na závěr kurzu proběhne hodnocení a diskuse nad pracemi jednotlivých účastníků.

 

Absolvent kurzu by si tak měl osvojit teoretické i praktické vědomosti na takové úrovni, 

aby dokázal pořídit zdařilou reportáž nejen pro potřeby např. obecního úřadu, pořadatele či organizátora společenských a sportovních akcí, ale našel i uplatnění jako externí spolupracovník nebo kmenový zaměstnanec v redakcích novin a časopisů.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen všem zájemcům o reportážní a dokumentární fotografii z řad začátečníků i pokročilých fotografů.

 

Předpoklady pro absolvování fotokurzu:

Vlastní fotoaparát libovolné značky a úrovně

Chuť se něco naučit

Zvládnutí ovládání vlastního fotoaparátu

 

Klasická fotografie

 

Workshopy

Fashion